OSGB

İZELMAN A.Ş. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altındaki farklı iş kollarında faaliyet gösteren çalışanların, çalışma durumunu ya da sağlığını, güvenliğini olumsuz etkileyen tehlike ve riskleri önleyerek;  bedensel, ruhsal, sosyal iyilik durumlarının korunması, geliştirilmesi; güvenli ve sağlıklı bir çevre, çalışma koşullarının sağlanması ve sürdürülmesi için çalışmaktayız. İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin tek bir merkezden planlanması, örgütlenmesi, yönetilmesi, koordine edilmesi, değerlendirilmesi, denetlenmesi, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanmasını gerçekleştiren ve tüm belediye çalışanlarına bütüncül, entegre, sürekli, kapsayıcı iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sağlanması amacıyla İZELMAN A.Ş. ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan şirketlerdeki yaklaşık 8000 çalışanın iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yanı sıra METRO A.Ş. ve İZULAŞ A.Ş.’nin iş sağlığı hizmeti, İZENERJİ A.Ş., İzmir İnovasyon ve Teknoloji A.Ş., İZDOĞA A.Ş., Ege Şehir Yapı Planlama Müşavirlik Ve Teknoloji A.Ş. ve BAYSAN A.Ş.’nin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin de İZELMAN OSGB tarafından verilmeye başlanmasıyla hizmet verdiğimiz kişi sayısı yaklaşık olarak 15.000 personele yükselmiştir.

Günümüzde yaşanan pandemi koşulları da göz önünde bulundurularak İZELMAN A.Ş. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti verdiğimiz tüm personele uzaktan eğitim yöntemi ile eğitim vermeye başladık. Böylece çalışanların sağlıklarını tehlikeye atmadan, iş akışını engellemeden ve zaman kaybına neden olmadan iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri bilgisayar ya da akıllı telefon yolu ile internet ortamında İZELMAN Akademi Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi ile verilmektedir.

İZELMAN A.Ş. OSGB olarak, bundan sonraki süreçlerde de güncel gelişmeleri ve teknolojileri takip ederek İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda çalışanlar için en iyisini yapmaya devam edeceğiz.

...
İZELMAN A.Ş. OSGB - İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı
PDF Görüntüle
...
İZELMAN A.Ş. OSGB - İş Sağlığı ve Güvenliği Talimat Kitabı
PDF Görüntüle